Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 25:29 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, σε όποιον έχει, θα δοθεί, και θα του περισσεύσει· και απ’ αυτόν που δεν έχει, και εκείνο που έχει, θα αφαιρεθεί απ’ αυτόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 25

Θέα Κατα Ματθαιον 25:29 σε αυτό το πλαίσιο