Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 24:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι θα ακούσετε πολέμους και φήμες πολέμων· προσέχετε, να μη ταραχτείτε· δεδομένου ότι, όλα αυτά πρέπει να γίνουν· αλλά, δεν είναι ακόμα το τέλος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 24

Θέα Κατα Ματθαιον 24:6 σε αυτό το πλαίσιο