Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 22:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ήσαν, λοιπόν, ανάμεσά μας επτά αδελφοί· και ο πρώτος, αφού νυμφεύθηκε, πέθανε· και μη έχοντας παιδί, άφησε τη γυναίκα του στον αδελφό του·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 22

Θέα Κατα Ματθαιον 22:25 σε αυτό το πλαίσιο