Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 22:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: Aφού τον δέσετε χειροπόδαρα, σηκώστε τον, και ρίξτε τον στο σκοτάδι το εξώτερο· εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 22

Θέα Κατα Ματθαιον 22:13 σε αυτό το πλαίσιο