Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 21:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Iησούς, απαντώντας, τους είπε: Θα σας ρωτήσω και εγώ έναν λόγο, που αν μου πείτε, θα σας πω και εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 21

Θέα Κατα Ματθαιον 21:24 σε αυτό το πλαίσιο