Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 20:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πάρε το δικό σου, και πήγαινε· θέλω, όμως, να δώσω σε τούτον τον τελευταίο, όπως και σε σένα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 20

Θέα Κατα Ματθαιον 20:14 σε αυτό το πλαίσιο