Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 20:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

λέγοντας ότι: Aυτοί οι τελευταίοι έκαναν μία ώρα, και τους έκανες ίσους μ’ εμάς, που βαστάξαμε το βάρος τής ημέρας και τον καύσωνα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 20

Θέα Κατα Ματθαιον 20:12 σε αυτό το πλαίσιο