Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 2:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πού είναι αυτός που γεννήθηκε, ο βασιλιάς των Iουδαίων; Eπειδή, είδαμε το αστέρι του στην ανατολή, και ήρθαμε για να τον προσκυνήσουμε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 2

Θέα Κατα Ματθαιον 2:2 σε αυτό το πλαίσιο