Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 19:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tου λέει ο νεανίσκος: Όλα αυτά τα φύλαξα από τη νιότη μου· τι μου λείπει ακόμα;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 19

Θέα Κατα Ματθαιον 19:20 σε αυτό το πλαίσιο