Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 18:26 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πέφτοντας, λοιπόν, ο δούλος στα πόδια του, τον προσκυνούσε, λέγοντας: Kύριε, μακροθύμησε σε μένα, και θα σου τα αποδώσω όλα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 18

Θέα Κατα Ματθαιον 18:26 σε αυτό το πλαίσιο