Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 17:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 17

Θέα Κατα Ματθαιον 17:16 σε αυτό το πλαίσιο