Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 15:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εκείνος, απαντώντας, είπε σ’ αυτούς: Γιατί και εσείς παραβαίνετε την εντολή τού Θεού εξαιτίας τής παράδοσής σας;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 15

Θέα Κατα Ματθαιον 15:3 σε αυτό το πλαίσιο