Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 12:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ο Yιός τού ανθρώπου είναι κύριος και του σαββάτου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 12

Θέα Κατα Ματθαιον 12:8 σε αυτό το πλαίσιο