Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 11:28 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eλάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 11

Θέα Κατα Ματθαιον 11:28 σε αυτό το πλαίσιο