Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 1:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι δεν τη γνώριζε, μέχρις ότου γέννησε τον πρωτότοκο γιο της· και αποκάλεσε το όνομά του IHΣOY.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 1

Θέα Κατα Ματθαιον 1:25 σε αυτό το πλαίσιο