Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 7:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

(επειδή, οι Φαρισαίοι, και όλοι οι Iουδαίοι, αν δεν πλύνουν τα χέρια μέχρι τον αγκώνα, δεν τρώνε, κρατώντας την παράδοση των πρεσβυτέρων·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 7

Θέα Κατα Μαρκον 7:3 σε αυτό το πλαίσιο