Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 7:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι συγκεντρώνονται κοντά του οι Φαρισαίοι, και μερικοί από τους γραμματείς, που είχαν έρθει από τα Iεροσόλυμα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 7

Θέα Κατα Μαρκον 7:1 σε αυτό το πλαίσιο