Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 6:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ο ίδιος ο Hρώδης έστειλε και έπιασε τον Iωάννη, και τον έδεσε στη φυλακή, εξαιτίας τής Hρωδιάδας, της γυναίκας τού αδελφού του, του Φιλίππου, επειδή την είχε πάρει για γυναίκα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 6

Θέα Κατα Μαρκον 6:17 σε αυτό το πλαίσιο