Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 5:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

αυτός είχε την κατοικία του μέσα στους τάφους, και κανένας δεν μπορούσε να τον δέσει ούτε με αλυσίδες·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 5

Θέα Κατα Μαρκον 5:3 σε αυτό το πλαίσιο