Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 4:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, δεν υπάρχει κάτι κρυφό, που δεν θα φανερωθεί· ούτε έγινε κάτι στα κρυφά, που δεν θάρθει στο φανερό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 4

Θέα Κατα Μαρκον 4:22 σε αυτό το πλαίσιο