Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 3:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και από τα Iεροσόλυμα, και από την Iδουμαία, και από την πλευρά πέρα από τον Iορδάνη· και εκείνοι από την Tύρο και τη Σιδώνα, ένα μεγάλο πλήθος ήρθε σ’ αυτόν, ακούγοντας όσα έκανε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 3

Θέα Κατα Μαρκον 3:8 σε αυτό το πλαίσιο