Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 3:27 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kανένας δεν μπορεί να αρπάξει τα σκεύη τού δυνατού, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι του, αν πρώτα δεν δέσει τον δυνατό· και τότε θα αρπάξει το σπίτι του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 3

Θέα Κατα Μαρκον 3:27 σε αυτό το πλαίσιο