Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 3:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και για να έχουν εξουσία να θεραπεύουν τις αρρώστιες, και να βγάζουν τα δαιμόνια:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 3

Θέα Κατα Μαρκον 3:15 σε αυτό το πλαίσιο