Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 16:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι, καθώς σήκωσαν το βλέμμα τους, παρατηρούν ότι η πέτρα ήταν ήδη αποκυλισμένη· επειδή, ήταν υπερβολικά μεγάλη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 16

Θέα Κατα Μαρκον 16:4 σε αυτό το πλαίσιο