Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 16:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI αφού πέρασε το σάββατο, η Mαρία η Mαγδαληνή και ηMαρία, η μητέρα τού Iακώβου, και η Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα, για νάρθουν να τον αλείψουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 16

Θέα Κατα Μαρκον 16:1 σε αυτό το πλαίσιο