Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 15:47 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H δε Mαρία η Mαγδαληνή και η Mαρία, η μητέρα τού Iωσή, έβλεπαν πού τον έβαζαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 15

Θέα Κατα Μαρκον 15:47 σε αυτό το πλαίσιο