Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 15:29 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εκείνοι που διάβαιναν, τον βλασφημούσαν, κουνώντας τα κεφάλια τους, και λέγοντας: Mπα! Aυτός που χαλάει τον ναό, και μέσα σε τρεις ημέρες τον κτίζει,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 15

Θέα Κατα Μαρκον 15:29 σε αυτό το πλαίσιο