Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 15:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι αρχιερείς, όμως, διέγειραν το πλήθος να ζητήσουν να τους απολύσει μάλλον τον Bαραββά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 15

Θέα Κατα Μαρκον 15:11 σε αυτό το πλαίσιο