Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 15:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI αμέσως το πρωί οι αρχιερείς έκαναν συμβούλιο μαζί μετους πρεσβύτερους και τους γραμματείς, και ολόκληρο το συνέδριο, και αφού έδεσαν τον Iησού, τον έφεραν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 15

Θέα Κατα Μαρκον 15:1 σε αυτό το πλαίσιο