Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 14:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτή ό,τι μπορούσε, το έκανε· πρόλαβε να αλείψει το σώμα μου με μύρο για τον ενταφιασμό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 14

Θέα Κατα Μαρκον 14:8 σε αυτό το πλαίσιο