Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 13:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Iησούς, απαντώντας, είπε σ’ αυτόν: Bλέπεις όλα αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα; Δεν θα μείνει πέτρα επάνω σε πέτρα, που δεν θα καταγκρεμιστεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 13

Θέα Κατα Μαρκον 13:2 σε αυτό το πλαίσιο