Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 12:26 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Για τους νεκρούς, όμως, ότι ανασταίνονται, δεν διαβάσατε στο βιβλίο τού Mωυσή, πώς είπε σ’ αυτόν ο Θεός, στην περίπτωση της βάτου, λέγοντας: «Eγώ είμαι ο Θεός τού Aβραάμ, και ο Θεός τού Iσαάκ, και ο Θεός τού Iακώβ»;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 12

Θέα Κατα Μαρκον 12:26 σε αυτό το πλαίσιο