Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 11:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι πήγαν, και βρήκαν το πουλάρι δεμένο κοντά στην πόρτα, έξω, επάνω στη δίοδο, και το λύνουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 11

Θέα Κατα Μαρκον 11:4 σε αυτό το πλαίσιο