Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 8:29 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Για τον λόγο ότι, πρόσταξε στο ακάθαρτο πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο· επειδή, πριν πολλά χρόνια τον είχε συναρπάξει, και τον έδεναν με αλυσίδες, και τον φύλαγαν με ποδόδεσμα· και διασπάζοντας τα δεσμά φερόταν από το δαιμόνιο στις ερημιές.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 8

Θέα Κατα Λουκαν 8:29 σε αυτό το πλαίσιο