Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 6:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον παρατηρούσαν, αν θα θεραπεύσει κατά το σάββατο, για να βρουν κατηγορία εναντίον του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 6

Θέα Κατα Λουκαν 6:7 σε αυτό το πλαίσιο