Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 6:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Xαρείτε κατά την ημέρα εκείνη και σκιρτήστε· επειδή, προσέξτε, ο μισθός σας είναι μεγάλος στον ουρανό· εξάλλου, έτσι έκαναν οι πατέρες τους στους προφήτες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 6

Θέα Κατα Λουκαν 6:23 σε αυτό το πλαίσιο