Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 6:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε στο βουνό για να προσευχηθεί· και διανυχτέρευε στην προσευχή τού Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 6

Θέα Κατα Λουκαν 6:12 σε αυτό το πλαίσιο