Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 3:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

του Mατθάτ, του Λευί, του Mελχί, του Iαννά, τού Iωσήφ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 3

Θέα Κατα Λουκαν 3:24 σε αυτό το πλαίσιο