Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 23:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλά, εκείνος και μία τρίτη φορά είπε σ’ αυτούς: Kαι τι κακό έκανε αυτός; Δεν βρήκα καμία αφορμή θανάτου σ’ αυτόν· αφού, λοιπόν, τον βασανίσω, θα τον απολύσω.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 23

Θέα Κατα Λουκαν 23:22 σε αυτό το πλαίσιο