Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 22:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI πλησίαζε η γιορτή των αζύμων, που λεγόταν Πάσχα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 22

Θέα Κατα Λουκαν 22:1 σε αυτό το πλαίσιο