Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 21:33 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν.21

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 21

Θέα Κατα Λουκαν 21:33 σε αυτό το πλαίσιο