Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 19:45 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι μπαίνοντας μέσα στο ιερό, άρχισε να βγάζει έξω εκείνους που πουλούσαν μέσα σ’ αυτό και αγόραζαν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 19

Θέα Κατα Λουκαν 19:45 σε αυτό το πλαίσιο