Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 17:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι όταν τούς είδε είπε: Πηγαίνετε και δείξτε τον εαυτό σας στους ιερείς. Kαι ενώ πορεύονταν, καθαρίστηκαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 17

Θέα Κατα Λουκαν 17:14 σε αυτό το πλαίσιο