Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 16:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αν στο ξένο δεν φανήκατε πιστοί, ποιος θα σας δώσει το δικό σας;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 16

Θέα Κατα Λουκαν 16:12 σε αυτό το πλαίσιο