Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 14:33 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έτσι, λοιπόν, καθένας από σας που δεν απαρνιέται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 14

Θέα Κατα Λουκαν 14:33 σε αυτό το πλαίσιο