Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 13:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι, πάλι, είπε: Mε τι να παρομοιάσω τη βασιλεία τού Θεού;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 13

Θέα Κατα Λουκαν 13:20 σε αυτό το πλαίσιο