Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 10:32 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Παρόμοια μάλιστα και ένας Λευίτης, όταν έφτασε στον τόπο, καθώς ήρθε και είδε, πέρασε από το άλλο μέρος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 10

Θέα Κατα Λουκαν 10:32 σε αυτό το πλαίσιο