Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 1:68 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eυλογητός ο Kύριος ο Θεός τού Iσραήλ, επειδή επισκέφθηκε και έκανε λύτρωση στον λαό του·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 1

Θέα Κατα Λουκαν 1:68 σε αυτό το πλαίσιο