Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι δυο τους ήσαν δίκαιοι μπροστά στον Θεό, περπατώντας σε όλες τις εντολές και τα δικαιώματα του Kυρίου, άμεμπτοι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 1

Θέα Κατα Λουκαν 1:6 σε αυτό το πλαίσιο