Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 7:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι υπήρχε γι’ αυτόν μεγάλος γογγυσμός ανάμεσα στα πλήθη· άλλοι μεν έλεγαν, ότι: Eίναι καλός· και άλλοι έλεγαν: Όχι· αλλά, πλανάει το πλήθος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 7

Θέα Κατα Ιωαννην 7:12 σε αυτό το πλαίσιο